logo
logo
Hệ Thống Quản Lý Đơn Hàng (OMS)
Hệ Thống Quản Lý Nhà Kho (WMS)

Hàng tồn kho đầu kỳ là gì? Cách tính hàng tồn kho đầu kỳ chính xác nhất

Nguyễn Ngọc Lê
EFEX

Giá trị hàng tồn kho đầu kỳ đề cập đến một biện pháp có thể giúp bạn đánh giá nhu cầu, theo dõi quản lý hàng tồn kho và ngân sách để khấu trừ thuế. Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu về định nghĩa hàng tồn kho đầu kỳ, cách tính hàng tồn kho đầu kỳ cũng như ý nghĩa của nó đối với tài chính của công ty bạn. Nếu bạn vẫn gặp sự cố với quản lý hàng tồn kho, chúng tôi khuyên bạn nên đọc toàn bộ bài viết.

Giá trị hàng tồn kho đầu kỳ là gì?

Hàng tồn kho đầu kỳ đề cập đến giá gốc hàng tồn kho được ghi trong sổ sách kế toán của công ty vào đầu kỳ kế toán. Là giá vốn hàng tồn kho được ghi nhận vào cuối kỳ kế toán trước và được chuyển sang đầu kỳ kế toán sau. Kiểm kê đầu kỳ đề cập đến một tài sản hiện có được ghi nhận như một tài khoản tài sản. Về mặt lý thuyết, nó không hiển thị trên bảng cân đối kế toán vì bảng cân đối kế toán được lập vào một ngày cụ thể, về cơ bản là ngày cuối kỳ kế toán, và do đó số dư hàng tồn kho cuối kỳ được bao gồm. Mặt khác, hàng tồn kho đầu kỳ giống với hàng tồn kho kết thúc từ kỳ kế toán trước, do đó nó xuất hiện trên bảng cân đối kế toán như hàng tồn kho kết thúc kỳ trước.

Khi nào bạn cần kiểm kê hàng tồn kho đầu kỳ?

Hàng tồn kho đầu kỳ có thể cung cấp thông tin chi tiết về thành công của doanh nghiệp bạn, bao gồm giá trị hàng tồn kho và vòng quay hàng tồn kho, bằng cách so sánh giữa khoảng thời gian này với khoảng thời gian khác. Biết được chi phí đầu kỳ tồn kho có lợi cho công ty của bạn vì một số lý do, bao gồm:

khi-nao-ban-can-hang-ton-kho-dau-ki
 Khi nào bạn cần hàng tồn kho đầu kỳ?

Nhận thấy nhu cầu thay đổi

Bất kỳ sự điều chỉnh nào trong việc kiểm đếm hàng tồn kho đầu kỳ từ giai đoạn trước thường chỉ ra sự thay đổi của công ty. Ví dụ: việc tăng doanh số bán hàng theo thời gian có thể dẫn đến tổng lượng hàng dự trữ đầu kỳ thấp hơn so với tháng trước. Lượng hàng tồn kho đầu kỳ tăng lên có thể báo hiệu doanh số bán hàng giảm. hàng tồn kho đầu kỳ là một phần quan trọng của kế toán hàng tồn kho mà bạn sẽ phải sử dụng trong các lĩnh vực sau đây khi đầu kỳ kỳ kế toán.

Xác định các vấn đề với quản lý hàng tồn kho

Nếu bạn không mua lại đủ hàng, số lượng sản phẩm còn lại tăng nhiều hơn dự kiến ​​có thể báo hiệu sự suy giảm trong quy trình quản lý hàng tồn kho của bạn. Khi bạn có ít hoặc thậm chí không có hàng tồn kho đầu kỳ, có thể bạn đã đặt hàng quá nhiều thứ trong khoảng thời gian trước đó.

Nhấn mạnh mối quan tâm của chuỗi cung ứng

Tương tự, giữ quá nhiều hoặc quá ít hàng tồn kho so với bình thường có thể báo hiệu một vấn đề trong chuỗi cung ứng. Có thể tưởng tượng rằng nhà cung cấp của bạn đã làm mất đơn đặt hàng của bạn hoặc chỉ một phần hàng tồn kho của bạn đã đến nơi.

Chuẩn bị nộp thuế

Bạn có thể đặt hàng trước hàng tồn kho khi bạn biết mình cần bao nhiêu cho kỳ tiếp theo cũng như lượng hàng dự trữ vào cuối kỳ kế toán. Bằng cách giảm nghĩa vụ thuế, bạn có thể giảm thiểu nghĩa vụ thuế.

Theo dõi các dấu hiệu hao mòn

Khi số lượng hàng tồn kho đáng lẽ được báo cáo khác với số lượng hàng tồn kho được báo cáo trong thực tế, nó được gọi là sự co lại. Đối với các nhà bán lẻ và người bán trực tuyến, sự cố này có thể do hàng hóa bị hư hỏng, lỗi của con người hoặc những thứ có thể bị đánh cắp. hàng tồn kho đầu kỳ được coi là một phương pháp để hiểu sâu hơn về xu hướng bán hàng và chức năng của doanh nghiệp nhỏ của bạn. Bạn có thể tối ưu hóa chiến lược quản lý hàng tồn kho của mình bằng cách sử dụng thông tin này. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể giảm chi phí tồn kho và tăng lợi nhuận gộp bằng cách sử dụng kỹ thuật kiểm kê tốt hơn, giảm chi phí lưu kho. 

>> Xem thêm: Quy trình kiểm soát hàng tồn kho đơn giản, hiệu quả

Công thức tính tồn kho đầu kỳ cập nhất mới nhất

Công thức kiểm kê đầu kỳ dưới đây thường trùng với việc xác định hàng tồn kho đầu kỳ của một kỳ kế toán, cho dù bạn đang sử dụng hệ thống kiểm kê vĩnh viễn hay kỹ thuật kiểm kê định kỳ.

Giá vốn hàng bán

Bạn có thể sử dụng các ghi chép từ kỳ kế toán trước để ước tính giá vốn hàng bán vào cuối kỳ kế toán. 

COST-OF-GOODS-SOLD-(COGS)-FORMULA
 Công thức giá vốn hàng bán (COGS)

Giá vốn hàng bán (COGS) = (Hàng tồn kho đầu kỳ + Hàng mua) - Hàng tồn kho cuối kỳ

Hàng tồn kho kết thúc kỳ tài chính trước

Bạn có thể sử dụng hồ sơ kế toán của mình từ kỳ tài chính trước đó để tìm ra nơi bạn đã dừng lại. Nói cách khác, hàng tồn kho cuối quý 2 trở thành hàng tồn kho đầu quý 3 của bạn. Nếu bạn đang ước tính hàng tồn kho kết thúc lần đầu tiên, bạn sẽ cần tính toán số lượng hàng tồn kho mới đã được mua và bán trong một khoảng thời gian. Hàng tồn kho đầu kỳ cộng với mua ròng là tổng số hàng tồn kho được mua trong một khoảng thời gian.

Công thức kiểm kê cuối kỳ

 

Hàng tồn kho cuối kỳ = Hàng tồn kho đầu kỳ + Hàng mua ròng - Giá vốn hàng bán

Lưu ý: Việc lựa chọn kỹ thuật định giá hàng tồn kho hoàn hảo cho hàng tồn kho đầu và cuối của bạn là rất quan trọng để giữ cho bảng cân đối kế toán của bạn luôn ổn định. LIFO, FIFO, hoặc thậm chí là bình quân gia quyền hàng tồn kho đều có thể được sử dụng để định giá hàng tồn kho.

Cách xác định giá trị của hàng tồn kho đầu kỳ

Công thức hàng tồn kho đầu và hàng tồn kho kết thúc cơ bản mà bạn có thể thấy ở đây rất đơn giản:

Hàng tồn kho đầu kỳ = Giá vốn + Hàng tồn kho cuối kỳ - Hàng mua

Beginning-inventory-formula
Công thức tính kiểm kê hàng hóa đầu kỳ
  • Hãy xem qua các giai đoạn để tìm hàng tồn kho đầu kỳ:
COGS-formula
Công thức giá vốn hàng bán
  • Sử dụng dữ liệu của kỳ kế toán trước để tính giá vốn hàng bán.
  • Nhân số dư hàng tồn kho cuối kỳ của bạn với mỗi chi phí của một mặt hàng tồn kho trong quá trình sản xuất là giai đoạn thứ hai. Tính toán số lượng hàng tồn kho bổ sung theo cách tương tự.
Calculate-ending-inventory
Tính toán hàng tồn kho cuối kỳ
  • Trừ hàng tồn kho cuối kỳ của bạn khỏi giá vốn hàng bán. Tính toán hàng tồn kho cuối kỳ bằng cách sử dụng công thức trên.
  • Để đo lường giá trị của hàng tồn kho đầu kỳ, hãy lấy số liệu trên trừ đi số lượng hàng hóa có được.

Điều quan trọng là phải kiểm tra kỹ các tính toán của bạn nếu bạn định ước tính thủ công con số này bằng cách sử dụng tính toán hàng tồn kho đầu kỳ. Việc sử dụng một số sai cho hàng tồn kho đầu kỳ có thể dẫn đến một loạt các lỗi và dẫn đến các phán đoán sai lầm trong tương lai. Bạn có thể sử dụng và xây dựng hệ thống quản lý kho cơ bản để đảm bảo độ chính xác. 

>> Xem thêm: Quy trình quản lý hàng tồn kho đơn giản và dễ kiểm kê 

>> Xem thêm: Số ngày tồn kho (DIO) là gì, công thức tính DIO

Ví dụ về việc tăng hàng tồn kho đầu kỳ

Dưới đây là ví dụ về hàng tồn kho đầu kỳ để giúp bạn làm quen nhiều hơn với công thức hàng tồn kho đầu kỳ cơ bản: Sử dụng các ghi chép từ kỳ kế toán trước, tính giá vốn hàng bán. Ví dụ, những chiếc cốc có giá 20 đô la và những chiếc cốc của Jazi đã bán được 1.000 chiếc trong năm.

  • Giá vốn hàng bán = 1.000 x 20 đô la = 20.000 đô la

Xác định số dư hàng tồn kho cuối kỳ và số lượng hàng tồn kho mới được mua hoặc sản xuất trong kỳ bằng cách sử dụng dữ liệu kế toán của bạn. Jazi’s Mugs có sẵn 500 cốc vào cuối năm kế toán trước, sau đó họ sản xuất thêm 1.000 cốc vào năm sau.

  • hàng tồn kho kết thúc: 500 x 20 đô la = 10.000 đô la
  • hàng tồn kho mới: 1.000 x 20 đô la = 20.000 đô la

Đếm hàng tồn kho cuối kỳ, cũng như các mặt hàng, giá vốn đã bán.

  • Ví dụ: 10.000 đô la + 20.000 đô la = 30.000 đô la

Trừ số lượng hàng tồn kho đã mua từ kết quả của bạn vào công thức kiểm kê hàng hóa thành phẩm đầu kỳ.

Hàng tồn kho đầu kỳ + mua ròng - hàng tồn kho kết thúc

  • Ví dụ: $ 30.000- $ 20.000 = $ 10.000 

Cách tìm hàng tồn kho đầu khi sử dụng các kho khác nhau

Các công ty lớn vận chuyển một số lượng đáng kể các đơn đặt hàng trên nhiều khu vực đôi khi phát triển nhanh hơn lượng hàng tồn kho tập trung và sử dụng hệ thống hàng tồn kho 'phân tán', trong đó hàng tồn kho được chia nhỏ và đặt tại nhiều cơ sở thực hiện trên khắp đất nước. Điều này có thể giúp đẩy nhanh quá trình giao hàng trong khi giảm chi phí vận chuyển. Tin tốt là việc sử dụng một số nhà kho không đòi hỏi phải xác định vị trí tồn kho hàng hóa đầu kỳ trong mỗi nhà kho. Bạn có thể nhập nó vào hệ thống quản lý hàng tồn kho của mình và có thể đạt được số lượng hàng tồn kho theo thời gian thực bằng cách tham gia vào hoạt động kinh doanh hậu cần bên thứ ba (3PL) có hỗ trợ công nghệ. 

>> Xem thêm: Dịch vụ thuê kho chung - Ưu điểm và chi phí 

>> Xem thêm: Cho thuê kho hàng tại Hà Nội giá tốt, chất lượng

Kết luận

Một yếu tố trong việc củng cố hệ thống quản lý hàng tồn kho cũng như điều kiện tài chính của tổ chức của bạn là hiểu các phương pháp tính toán giá trị hàng tồn kho đầu kỳ. hàng tồn kho đầu kỳ, giống như bất kỳ kế toán kinh doanh nào, là một cách tiếp cận hữu ích để hiểu rõ hơn về mô hình hoạt động và bán hàng của công ty cũng như thực hiện các sửa đổi đối với mô hình kinh doanh dựa trên dữ liệu. Kiểm soát công ty của bạn và đưa ra những quyết định khôn ngoan giúp bạn có thể quản lý, bán và mở rộng nó. Nếu bạn đang gặp khó khăn trong việc tính toán tồn kho, quản lý kho hàng, hãy sử dụng dịch vụ kho vận thương mại điện tử của Efex. Với nhiều năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực hậu cần, chúng tôi tin tưởng sẽ giúp doanh nghiệp bạn tiết kiệm chi phí lên đến 40% cho hoạt động liên quan đến logistics. Thông tin liên hệ:

EFEX
Hệ Thống Quản Lý Đơn Hàng (OMS)
Top 10 phần mềm quản lý bán hàng đa kênh miễn phí, dễ sử dụng (2023)
Nguyễn Ngọc Lê
EFEX
Hệ Thống Quản Lý Đơn Hàng (OMS)
Top 5 phần mềm đọc file xml hóa đơn điện tử tốt nhất
Nguyễn Ngọc Lê
EFEX
Bán Hàng Trực Tiếp Cho Người Dùng
Kinh nghiệm bán hàng online trên instagram hiệu quả, nhanh chóng
Nguyễn Ngọc Lê
EFEX
Bán Lẻ Thương Mại Điện Tử
Cách xây dựng hệ thống bán hàng Online đơn giản 
Nguyễn Ngọc Lê
EFEX
Bán Lẻ Thương Mại Điện Tử
7 cách kinh doanh online không cần vốn đơn giản
Nguyễn Ngọc Lê