logo
logo
Logistics

Hợp đồng dịch vụ logistics - Thông tin chi tiết và mẫu mới cập nhật 2024

Nguyễn Viết Lộc
Hợp đồng dịch vụ logistics - Thông tin chi tiết và mẫu mới cập nhật 2024
Chia sẻ ngay:

Hoạt động logistics trong những năm qua đang vô cùng phát triển tại nước ta. Tuy nhiên nhiều doanh nghiệp tại Việt Nam vẫn còn đánh giá thấp vai trò của hợp đồng dịch vụ logistics, gây ra tình trạng tanh chấp hợp đồng thường xuyên xảy ra. Vậy một hợp đồng dịch vụ logistics đúng - đủ năm 2024 sẽ như thế nào? Đọc đến hết bài viết này của Efex để có câu trả lời!

Hợp đồng dịch vụ logistics là gì?

Hợp đồng dịch vụ Logistics hay Contract Logistics là gì? Đây là một hình thức chuyên biệt của hậu cần bên thứ ba (3PL) bao gồm việc thuê ngoài các hoạt động hậu cần và quản lý chuỗi cung ứng cho một nhà cung cấp bên thứ ba duy nhất.

Trong hợp đồng logistics, một công ty ("khách hàng" hoặc "người gửi hàng") ký hợp đồng với nhà cung cấp dịch vụ hậu cần để quản lý một hoặc nhiều phần của chuỗi cung ứng, như vận chuyển, kho bãi, phân phối, quản lý hàng tồn kho và thực hiện đơn hàng .

hợp đồng dịch vụ logistics là gì
hợp đồng dịch vụ logistics là gì

Nhà cung cấp dịch vụ hậu cần chịu trách nhiệm thực hiện các hoạt động hậu cần theo các điều khoản được nêu trong hợp đồng với khách hàng. Các điều này có thể bao gồm lập kế hoạch, tổ chức, điều phối và kiểm soát việc di chuyển và lưu trữ hàng hóa, cũng như các luồng thông tin liên quan. Mục tiêu của hậu cần hợp đồng là giúp các công ty cải thiện hiệu quả chuỗi cung ứng và giảm chi phí, đồng thời cho phép doanh nghiệp tập trung vào các hoạt động kinh doanh chính.

4 điểm quan trọng của của hợp đồng dịch vụ logistics

Các trách nhiệm pháp lý và thiệt hại do hậu quả

Trong hợp đồng logistics, trách nhiệm pháp lý và thiệt hại do hậu quả là điều quan trọng cần được xem xét kỹ lưỡng trong hợp đồng giữa nhà cung cấp dịch vụ logistic và khách hàng.

Trong một thỏa thuận logistics theo hợp đồng, đơn vị cung cấp dịch vụ thường chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào xảy ra đối với hàng hóa của khách hàng trong khi hàng hóa đó nằm dưới sự bảo quản, giám sát hoặc kiểm soát đơn vị.

Tuy nhiên, trách nhiệm pháp lý có thể bị giới hạn bởi các điều khoản của hợp đồng và nhà cung cấp dịch vụ logistics có thể không chịu trách nhiệm đối với một số loại tổn thất nhất định, chẳng hạn như những tổn thất do thiên tai hoặc sơ suất của chính người gửi hàng gây ra.

Thiệt hại do hậu quả là những thiệt hại gián tiếp do vi phạm hợp đồng. Trong một hợp đồng cung ứng dịch vụ trong logistics, các thiệt hại do hậu quả có thể phát sinh nếu đơn vị hậu cần không giao hàng đúng thời hạn hoặc trong điều kiện đã thỏa thuận, khiến người gửi hàng bị mất doanh thu hoặc phải chịu thêm chi phí. Thiệt hại do hậu quả có thể khó định lượng và hợp đồng có thể giới hạn trách nhiệm pháp lý của công ty 3PL đối với những thiệt hại đó.

Để giải quyết trách nhiệm pháp lý và thiệt hại do hậu quả, điều quan trọng là phải có hợp đồng rõ ràng và chi tiết nêu rõ trách nhiệm của công ty hậu cần và người gửi hàng, cũng như các điều khoản và điều kiện của dịch vụ hậu cần được cung cấp. Bạn cũng nên làm việc với bên tư vấn pháp lý có chuyên môn để đảm bảo rằng hợp đồng hợp pháp và cung cấp sự bảo vệ đầy đủ cho cả hai bên.

Thời hạn hợp đồng và nghĩa vụ chấm dứt

Thời hạn hợp đồng và nghĩa vụ chấm dứt là yếu tố quan trọng khác của hợp đồng dịch vụ logistics. Thời hạn hợp đồng đề cập đến khoảng thời gian mà nhà cung cấp dịch vụ logistics và khách hàng đồng ý thời gian bắt đầu hiệu lực hợp đồng, trong khi nghĩa vụ chấm dứt đề cập đến các thủ tục và yêu cầu để kết thúc hợp đồng.

Bạn cần phải chú ý đến thời hạn bắt đầu và kết thúc của hợp đồng logistics
Bạn cần phải chú ý đến thời hạn bắt đầu và kết thúc của hợp đồng logistics

Thời hạn hợp đồng trong thỏa thuận có thể là một khoảng thời gian cố định, chẳng hạn như một năm hoặc có thể tiếp tục cho đến khi một trong hai bên quyết định chấm dứt thỏa thuận. Điều khoản hợp đồng nên được xác định rõ ràng trong hợp đồng, cũng như các sự lựa chọn khác để gia hạn.

Nghĩa vụ chấm dứt cũng cần được xác định rõ ràng trong thỏa thuận dịch vụ logistics. Chúng có thể bao gồm thời hạn thông báo, căn cứ để chấm dứt và bất kỳ khoản phí hoặc hình phạt nào có thể áp dụng.

Thời hạn báo trước là khoảng thời gian phải được đưa ra trước khi hợp đồng có thể bị chấm dứt. Căn cứ để chấm dứt có thể bao gồm việc vi phạm hợp đồng, chẳng hạn như không cung cấp các dịch vụ đã thỏa thuận hoặc các lý do khác như phá sản hoặc mất khả năng thanh toán của một trong hai bên.

Ngoài những cân nhắc chung này, các thỏa thuận dịch vụ logistics cũng có thể bao gồm các điều khoản cụ thể liên quan đến việc chấm dứt, chẳng hạn như trả lại thiết bị hoặc hàng tồn kho thuộc sở hữu của khách hàng hoặc chuyển giao dịch vụ cho nhà cung cấp mới.

Các quyền về kho hàng

Trong hợp đồng dịch vụ logistics, quyền sở hữu kho rất quan trọng vì chúng có thể cung cấp phương tiện đảm bảo thanh toán cho các nhà cung cấp dịch vụ hậu cần.

Khi hàng hóa được lưu trữ trong kho như một phần của hợp đồng, các doanh nghiệp 3PL thường có quyền giữ hàng hóa đối với bất kỳ khoản phí hoặc lệ phí chưa thanh toán nào. Điều này có nghĩa là công ty 3PL có quyền sở hữu hàng hóa cho đến khi các khoản phí được thanh toán hoặc sẽ bán hàng hóa để thu hồi các khoản phí chưa thanh toán.

Đơn vị 3PL có quyền sở hữu hàng hóa nếu bạn không thanh toán đúng theo hợp đồng
Đơn vị cung cấp dịch vụ hậu cần có quyền sở hữu hàng hóa nếu bạn không thanh toán đúng theo hợp đồng

Đơn vị logistics và người sử dụng dịch vụ phải hiểu các điều khoản và điều kiện liên quan đến quyền về kho hàng trong hợp đồng. Điều này có thể giúp ngăn ngừa tranh chấp hoặc các hiểu lầm liên quan đến thanh toán và giải phóng hàng hóa khỏi kho.

Hợp đồng cần nêu rõ phí lưu kho và các khoản phí khác, điều khoản thanh toán và thủ tục giải quyết bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến quyền nắm giữ hoặc bán hàng hóa. 

Quy định về bồi thường

Bồi thường trong dịch vụ hậu cần logistics đề cập đến các điều khoản thanh toán cho các đơn vị cung cấp dịch vụ. Khoản bồi thường này sẽ dựa trên cơ cấu phí hoặc tỷ lệ phản ánh theo các dịch vụ cụ thể được cung cấp, như lưu trữ, xử lý, vận chuyển hoặc các một số dịch vụ hậu cần khác.

Trong một hợp đồng trong kinh doanh dịch vụ logistics, việc bồi thường phải được xác định rõ ràng và được cả LSP và khách hàng (người gửi hàng) đồng ý. Điều này có thể bao gồm khoản phí cố định, tỷ lệ thay đổi dựa trên khối lượng hoặc trọng lượng của hàng hóa được vận chuyển hoặc lưu trữ hoặc kết hợp các phương pháp này. Khoản bồi thường cũng có thể được tính bằng các chỉ số hiệu suất, chẳng hạn như giao hàng đúng hạn, độ chính xác của đơn đặt hàng hoặc các chỉ số hiệu suất chính khác.

Điều khoản cơ bản phải có trong hợp đồng dịch vụ Logistics năm 2024

Hiện nay, các điều khoản cơ bản trong hợp đồng dịch vụ Logistics bao gồm:

  1. Phạm vi công việc: Xác định rõ nhiệm vụ và hoạt động mà bên cung cấp dịch vụ logistics sẽ thực hiện, bao gồm các công việc vận chuyển, lưu trữ, quản lý hàng hóa, và các dịch vụ hỗ trợ khác.
  2. Phí dịch vụ và phương thức thanh toán: Định rõ số tiền và các khoản phí mà bên sử dụng dịch vụ phải trả cho bên cung cấp dịch vụ, cùng với các điều kiện và phương thức thanh toán được áp dụng.
  3. Thời gian và địa điểm thực hiện dịch vụ: Xác định thời gian bắt đầu và kết thúc dịch vụ, cũng như địa điểm nơi dịch vụ logistics sẽ được thực hiện.
  4. Giới hạn trách nhiệm và các trường hợp miễn trách nhiệm: Xác định rõ trách nhiệm và trách nhiệm giới hạn của cả bên cung cấp dịch vụ và bên sử dụng dịch vụ trong trường hợp xảy ra mất mát, hư hỏng hoặc sai sót trong quá trình thực hiện dịch vụ logistics.
  5. Quyền và nghĩa vụ của bên cung cấp dịch vụ: Mô tả quyền và nghĩa vụ của bên cung cấp dịch vụ, bao gồm việc cung cấp các thiết bị, tài liệu, thông tin cần thiết và đảm bảo việc thực hiện dịch vụ theo cam kết.
  6. Quyền và nghĩa vụ của bên sử dụng dịch vụ: Mô tả quyền và nghĩa vụ của bên sử dụng dịch vụ, bao gồm việc cung cấp thông tin, hàng hóa và hỗ trợ cần thiết cho bên cung cấp dịch vụ để thực hiện công việc logistics một cách hiệu quả.

Mẫu hợp đồng dịch vụ logistics cập nhật mới nhất năm 2024

Hiện nay, các hợp đồng dịch vụ logistics được điều chỉnh theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015, Luật thương mại năm 2005 và Nghị định số 163/2017/NĐ-CP quy định về hoạt động kinh doanh dịch vụ logistics.

Mẫu hợp đồng dịch vụ logistics cập nhật mới nhất
Mẫu hợp đồng dịch vụ logistics cập nhật mới nhất năm 2023

Tải ngay mẫu hợp đồng kinh doanh dịch vụ logistics năm 2023 tại đây

Trên đây là toàn bộ thông tin về hợp đồng dịch vụ logistics. Nếu bạn đang tìm kiếm giải pháp hậu cần thương mại điện tử tốt nhất, hãy liên hệ ngay với Efex để được tư vấn chi tiết tiết nhất!

Thông tin liên hệ:

  • Website: https://efex.vn/vi
  • Địa chỉ: Số 8 Lê Quang Đạo, Phường Phú Đô, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
  • Email: [email protected]
  • Fanpage: https://www.facebook.com/efex.asia
avatar
Nguyễn Viết LộcNguyễn Viết Lộc là chuyên viên Content tại EFEX. Dựa trên kinh nghiệm 2 năm trong ngành TMĐT, hậu cần và Logistics, Nguyễn Viết Lộc chia sẻ các bài viết hữu ích cho độc giả để biến hoạt động kinh doanh nhàm chán, khó khăn của doanh nghiệp SME tại Việt Nam trở nên thú vị, nhiều sắc màu và hiệu quả.