logo
logo
Hệ Thống Quản Lý Nhà Kho (WMS)

Cách tính FIFO, LIFO trong chi phí hàng tồn kho

Nguyễn Viết Lộc
Cách tính FIFO, LIFO trong chi phí hàng tồn kho
Chia sẻ ngay:

Các doanh nghiệp hiện nay sử dụng một trong hai quy trình kế toán hàng tồn kho theo tiêu chuẩn kế toán được chấp nhận chung của Hoa Kỳ (GAAP) là phương pháp xác định giá trị hàng tồn kho nhập trước, xuất trước (cách tính LIFO) hoặc nhập sau cùng, xuất trước (cách tính FIFO). Bạn có biết về nó không? Chúng ta hãy nghiên cứu các phương pháp, cách tính FIFO và LIFO cùng với ví dụ cụ thể của chúng trong bài viết nà nhé.

Phương pháp tính FIFO là gì?

Cách tính FIFO là viết tắt của cụm từ "nhập trước, xuất trước". Phương pháp FIFO được sử dụng để ước tính dòng chi phí. Cơ chế chuyển giá thành sản phẩm của công ty từ hàng tồn kho sang COGS (giá vốn hàng bán) được gọi là giả định dòng chi phí. Phương pháp FIFO dựa trên giả định rằng các đơn vị lâu đời nhất của công ty đã được bán trước. Do đó, công ty sẽ sử dụng chính xác chi phí tồn kho đó khi tính COGS. Mặc dù hàng hóa tồn kho lâu nhất có thể không phải lúc nào cũng được bán đầu tiên, nhưng phương pháp FIFO chỉ quan tâm đến tổng số hàng tồn kho chứ không phải hàng tồn kho thực tế. Tuy nhiên, để tính toán COGS hoạt động, FIFO đưa ra giả định này.

Cách tính FIFO
 Phương pháp FIFO

Cách tính FIFO cho doanh nghiệp?

Để tính FIFO chính xác, bạn hãy xác định giá của hàng tồn kho cũ nhất để tính COGS bằng phương pháp FIFO. Nhân chi phí với số lượng hàng tồn kho đã bán. Thuật ngữ “hàng tồn kho đã bán” dùng để chỉ chi phí của các mặt hàng được mua để bán lại hoặc giá vốn của hàng hóa được tạo ra (bao gồm chi phí lao động, nguyên vật liệu và chi phí sản xuất chung). Hãy nhớ rằng giá hàng tồn kho của công ty có thể thay đổi. Các chi phí khác nhau này phải được tính vào phương trình. 

>> Xem thêm: Dịch Vụ Order Fulfillment: Lợi Ích, Chi Phí, Quy Trình 

Ví dụ: nếu một công ty bán 100 đơn vị một mặt hàng, 75 đơn vị được mua với giá 10 đô la và 25 đơn vị được mua với giá 15 đô la, công ty không thể áp dụng giá vốn 10 đô la cho mỗi đơn vị được bán. Chỉ có 75 miếng có sẵn. 25 sản phẩm còn lại phải được phân bổ cho mức giá cao hơn, cụ thể là 15 đô la. Cuối cùng, sản phẩm phải được bán mới được đưa vào tính toán. Hàng tồn kho chưa bán không được tính vào giá vốn.

Ưu và nhược điểm của cách tính FIFO

Mỗi phương pháp sẽ có những ưu - nhược điểm khác nhau, và phương pháp tính FIFO cũng vậy. Dưới đây là những ưu, nhược điểm của cách tính này qua quá trình hoạt động dịch vụ Fulfillment của Efex:

Ưu điểm cách tính FIFO

 • Chiến lược này rất dễ hiểu, được thừa nhận rộng rãi và dựa vào.
 • FIFO là một phương pháp kiểm soát hàng tồn kho theo dòng tự nhiên của hàng tồn kho (sản phẩm cũ nhất được bán trước, kế toán sẽ tính theo chi phí đó trước). Điều này giúp cho việc ghi sổ kế toán dễ dàng hơn và giảm khả năng xảy ra sai sót.
 • Sẽ có ít thùng rác hơn (một doanh nghiệp thực sự theo phương pháp FIFO sẽ luôn chuyển hàng tồn kho cũ nhất trước).
 • Hàng tồn kho còn lại sẽ phản ánh chính xác hơn giá trị thị trường (điều này là do các sản phẩm không bán được đã được xây dựng gần đây hơn).
 • Lợi nhuận cao hơn.
 • Báo cáo tài chính khó bị giả mạo hơn.
FIFO-makes-bookkeeping-easier-and-reduces- the-likelihood-of-errors.
 FIFO giúp việc ghi sổ kế toán dễ dàng hơn và giảm khả năng xảy ra sai sót.

Nhược điểm của cách tính FIFO

 • Bởi vì sự chênh lệch giữa chi phí và lợi nhuận lớn hơn khi sử dụng phương pháp FIFO, một công ty có thể phải trả nhiều thuế thu nhập hơn (so với LIFO).
 • Kỹ thuật FIFO cũng phải được sử dụng một cách thận trọng để lợi nhuận không bị phóng đại. Điều này có thể xảy ra khi chi phí sản phẩm tăng lên và ước tính hàng hóa dựa trên những con số mới hơn thay vì chi phí thực tế.

Cách sử dụng FIFO để tính chi phí hàng tồn kho

Sau đây là cách phương pháp FIFO tính toán chi phí hàng tồn kho với hệ thống quản lý đơn hàng: Giả sử một sản phẩm được sản xuất trong ba lô trong một năm. Chi phí và số lượng của mỗi lô như sau:

 • Lô 1: 3.000 chiếc, chi phí sản xuất 12000 đô la
 • Lô 2: 2.500 chiếc, chi phí sản xuất 9000 đô la
 • Lô 3: 1.600 chiếc được sản xuất với giá 7600 đô la

Tổng số chiếc được sản xuất là 7.100 chiếc. Tổng chi phí lên đến 28.600 đô la. Chi phí trung bình của một chiếc là $ 4,03.

Sau đó phải tính toán chi phí đơn vị cho mỗi lô được tạo ra.

 • Đợt 1: $ 12000/3000 = $ 4
 • Đợt 2: $ 9000/2500 = $ 3,6
 • Đợt 3: $ 7600/1600 = $ 4,75

Giả sử bạn đã bán được 6.000 chiếc trong tổng số 7.100 chiếc trong năm. Bạn không biết miếng nào được bán với giá bao nhiêu. Theo kế toán FIFO, bạn bắt đầu bằng cách giả định rằng bạn đã bán cổ phiếu được sản xuất cũ nhất (nhập trước) trước tiên để xác định giá của đơn vị cũ. Vì vậy, nếu xét theo FIFO, trong số 6.000 đơn vị đã bán: Bạn giả định rằng 3.000 hàng hóa Đợt 1 đầu tiên, mỗi hàng hóa trị giá 4 đô la, đã được bán hết. 3.000 đơn vị đầu tiên từ Đợt 1 được bán với giá 4,00 đô la mỗi chiếc. Tổng cộng 12.000 đô la đã được chi tiêu. 2.500 chiếc tiếp theo từ Batch 2 được bán với giá 3,6 đô la mỗi chiếc, tổng cộng là 9.000 đô la. Và 500 chiếc cuối cùng từ Đợt 3 được bán với giá 4,75 đô la một chiếc, tổng cộng là 2,375 đô la. Chi phí tổng thể của 6.000 hàng hóa đã bán là 23.375 đô la khi cộng các chi phí này với nhau. Lưu ý: Tính toán này không chính xác vì không thể xác định mặt hàng nào được bán từ lô nào theo thứ tự nào trong loại tình huống này. Đó chỉ là một phương pháp tính toán. 

>> Xem thêm: Fulfillment center là gì và hoạt động ra sao?

Cách tính LIFO là gì?

Cách tính LIFO là từ viết tắt của “Last-In, First-Out”. có nghĩa là hàng hóa vào sau sẽ được xuất trước. LIFO là nghịch đảo của FIFO, giả sử rằng các sản phẩm gần đây nhất được thêm vào hàng hóa tồn kho của công ty sẽ được bán trước. Chi phí của hàng tồn kho sẽ được sử dụng để tính COGS. 

cach-tinh-lifo
Cách tính LIFO có nghĩa là gì?

  Khi chi phí hàng tồn kho tăng do lạm phát, phương pháp LIFO của kế toán tài chính có thể được ưu tiên hơn FIFO. Bởi vì các sản phẩm đắt tiền hơn trong hàng tồn kho được bán hết trước khi sử dụng phương pháp định giá hàng tồn kho FIFO, chi phí bán hàng sẽ cao hơn. Hơn nữa, bởi vì một công ty sẽ tạo ra ít lợi nhuận hơn, các khoản thuế mà nó sẽ phải trả sẽ thấp hơn. Những khoản tiết kiệm này có thể cộng lại theo thời gian để trở nên đáng kể đối với một công ty. Chỉ ở Hoa Kỳ mới được phép sử dụng phương pháp LIFO.

Làm thế nào để tính toán định giá hàng tồn kho LIFO?

Để tính LIFO, bạn sẽ xác định giá vốn của hàng tồn kho hiện tại nhất của bạn để sử dụng phương pháp LIFO để tính COGS. Nhân nó với số lượng hàng đã bán. Nếu chi phí mua các sản phẩm tồn kho dao động trong suốt thời kỳ mà bạn đang tính COGS, thì bạn phải tính chi phí này, giống như khi thực hiện với FIFO.

Ví dụ về cách tính LIFO

Giá thành LIFO coi những thứ được tạo gần đây nhất là những thứ được bán gần đây nhất. Trong tình huống này, bạn sẽ mong đợi các mặt hàng trong Đợt 3 sẽ được bán đầu tiên, tiếp theo là các mặt hàng Đợt 2 và cuối cùng là 800 mặt hàng còn lại từ Đợt 1. Theo phương pháp LIFO, tổng chi phí của 7100 hàng tồn kho đã bán sẽ là $ 19,800. LIFO dẫn đến COGS cao hơn và lượng hàng tồn kho cuối kỳ thấp hơn. COGS sẽ thấp hơn theo FIFO, trong khi lượng hàng tồn kho cuối kỳ sẽ lớn hơn. Tuy nhiên, trong thời kỳ giảm giá, điều ngược lại sẽ xảy ra. 

LIFO-vs-FIFO
 So sánh giữa LIFO và FIFO

Tổng Kết

Bây giờ bạn đã có một số kiến ​​thức cơ bản về cách tính LIFO, FIFO qua thông tin trên. Hy vọng bài viết này cung cấp cho bạn những thông tin hữu ích để áp dụng vào việc kiểm soát hàng tồn kho của mình một cách hiệu quả. Đừng quên theo dõi Efex qua Fanpage hoặc website của chúng tôi để đón đọc nhiều bài viết hay hơn nữa nhé! Cảm ơn bạn đã đọc! Hẹn gặp lại các bạn trong những bài viết tiếp theo!

avatar
Nguyễn Viết LộcNguyễn Viết Lộc là chuyên viên Content tại EFEX. Dựa trên kinh nghiệm 2 năm trong ngành TMĐT, hậu cần và Logistics, Nguyễn Viết Lộc chia sẻ các bài viết hữu ích cho độc giả để biến hoạt động kinh doanh nhàm chán, khó khăn của doanh nghiệp SME tại Việt Nam trở nên thú vị, nhiều sắc màu và hiệu quả.