logo
logo
Hệ Thống Quản Lý Nhà Kho (WMS)

Giá vốn hàng bán (COGS): Cách Tính Và Ví Dụ

Nguyễn Ngọc Lê
EFEX

Định nghĩa giá vốn hàng bán (COGS) chắc chắn không còn xa lạ đối với các chủ doanh nghiệp. Nhưng liệu bạn đã hiểu rõ về vấn đề này và cách ghi nhận giá vốn khoa học và hiệu quả nhất chưa. Nếu chưa, hãy cùng tìm hiểu ngay trong bài viết này. Bạn sẽ được cung cấp thông tin liên quan đến giá vốn hàng bán và một số ví dụ để hiểu rõ hơn.

Giá vốn hàng bán (COGS) là gì?

Hiểu giá vốn hàng bán (COGS)

Thuật ngữ "giá vốn hàng bán", thường được gọi là "chi phí bán hàng,"hay viết "COGS", là một thuật ngữ kế toán Về cơ bản, giá vốn hàng bán cho biết chi phí trực tiếp cấu thành nên hàng hóa được bán cho người tiêu dùng.

Không giống như hàng tồn kho, được thể hiện như một tài sản trên Bảng cân đối kế toán, giá vốn của sản phẩm đã bán được liệt kê là CHI PHÍ trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. Về bản chất, giá vốn của sản phẩm bán ra tương ứng với thu nhập do hàng hóa bán ra. Lợi nhuận gộp của một công ty được tính bằng cách trừ đi giá vốn của sản phẩm bán ra từ doanh thu thuần.

>> Xem thêm: Điểm Đặt Hàng Lại - Cách Tính Và Công Thức

Khi doanh nghiệp bán hết hàng tồn kho, bạn sẽ phải trả các khoản phí như chi phí vận chuyển, chi phí thu mua, và các chi phí liên quan khác. Giá vốn của các mặt hàng tồn kho đã bán bao gồm nhân công, nguyên vật liệu và chi phí chung. Trong trường hợp dịch vụ, giá cả hàng hóa bao gồm lao động, tiền lương và bảo hiểm và cả Fulfillment.

Nhìn chung, giá vốn bao gồm tất cả các chi phí liên quan trực tiếp đến việc sản xuất hàng hoá và dịch vụ.

Understanding-Cost-of-Goods-Sold-(COGS)
Tìm hiểu giá vốn hàng bán (COGS)

Giá vốn hàng bán (COGS) Công thức

COGS = Hàng tồn kho đầu kỳ + P-Hàng tồn kho cuối kỳ

P: Các giao dịch mua trong kỳ

Tài khoản giá vốn hàng bán hiển thị trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh đối với hàng tồn kho được bán. Khoảng không quảng cáo bắt đầu cho năm là khoảng không quảng cáo còn lại từ năm trước — tức là sản phẩm chưa được bán vào năm trước. Sản lượng hoặc mua thêm của một công ty công nghiệp hoặc bán lẻ được thêm vào hàng tồn kho ban đầu.

Hàng hóa chưa bán được trừ vào tổng hàng tồn kho ban đầu và các khoản mua thêm vào cuối năm. Tổng giá vốn hàng bán trong năm là kết quả của phép tính.

Tài khoản tài sản lưu động là một tài khoản bảng cân đối kế toán. Tài khoản này chứa một mục hàng có tên khoảng không quảng cáo. Chỉ khi kết thúc báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, bảng cân đối kế toán mới phản ánh tình hình tài chính của công ty. Điều này được hiểu là giá gốc của các khoản mục được báo cáo dưới tổng tài sản là giá trị của hàng tồn kho cuối kỳ tài chính.

>> Xem thêm: Giảm Hàng Hóa Tồn Kho: Công Thức Và Cách Làm

Ví dụ về hàng tồn kho và giá vốn hàng bán (COGS)

Example-of-Inventory-and-Cost -of-Goods-Sold
Ví dụ về Hàng tồn kho và Giá vốn Hàng bán

Đối với mối quan hệ giữa Hàng tồn kho và Giá vốn hàng bán (bánh răng), hãy xem xét ví dụ về một cửa hàng chỉ bán một sản phẩm dưới đây.

Cửa hàng sẽ có 150 chiếc vào đầu năm 2023. Cửa hàng đã mua thêm 250 chiếc trong năm. Hàng hóa có sẵn để bán là tổng của hàng tồn kho bắt đầu và hàng tồn kho đã mua, là 400 đơn vị.

Nếu người bán có 170 đơn vị vào cuối năm 2023, thì Hàng tồn kho sẽ được báo cáo trên Bảng cân đối kế toán là 170 đơn vị. Ví dụ: 120 hàng hóa đã được bán và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh sẽ ghi nhận Giá vốn hàng bán cho 120 đơn vị không còn hàng để bán.

Tầm quan trọng của giá vốn hàng bán là gì?

Giá vốn hàng bán cho doanh nghiệp của bạn được thể hiện trong báo cáo thu nhập của bạn. Lợi nhuận và thua lỗ của bạn được báo cáo trong các báo cáo tài chính này. Nó cũng cho biết doanh thu, thu nhập và chi phí của công ty bạn.

Ngoài việc xuất hiện trên các hồ sơ tài chính quan trọng, bạn có thể tính lợi nhuận của mình bằng cách trừ đi giá vốn hàng bán từ doanh thu của công ty bạn. Con số lợi nhuận gộp phản ánh số tiền bạn chi cho giá vốn hàng bán. Biết được giá vốn hàng bán của một công ty cho phép bạn tính toán lợi nhuận ròng và thiết lập lợi nhuận cuối cùng.

>> Xem thêm: Quản Lý Hàng Tồn Kho E-Commerce: Chiến Lược Và Lợi Thế

Cách ghi sổ Nhật ký Giá vốn Hàng bán (COGS)

Thu thập thông tin

Trước khi bắt đầu mục nhập sổ ghi chép COGS, hãy thu thập thông tin từ sổ sách của bạn. Thu thập thông tin như số dư hàng tồn kho ban đầu, chi phí hàng tồn kho có được, chi phí chung (ví dụ: vận chuyển, lưu kho) và số lượng hàng tồn kho cuối kỳ.

How-to-record-cost-of-goods-sold -journal-entry
Cách ghi sổ Nhật ký giá vốn hàng bán

Cách tính giá vốn hàng bán

Sử dụng công thức sau để tính giá vốn hàng bán tốt:

Giá vốn hàng bán = Hàng mua trong kỳ + Hàng tồn kho đầu kỳ - Hàng tồn kho cuối kỳ

Tạo nên cuốn nhật ký hàng hóa của bạn

Việc tiếp theo bạn sẽ làm sau khi chuẩn bị thông tin đầy đủ là tạo một mục nhật ký COGS. Bạn nên đảm bảo rằng số dư hàng tồn kho khớp với tổng hàng tồn kho cuối kỳ.

Bạn có thể hỏi nếu phí cho các sản phẩm bán ra được ghi nợ hoặc ghi có trong hệ thống quản lý đơn hàng. Trong khu vực giá vốn hàng hóa, ghi nợ tài khoản của bạn và ghi có hàng tồn kho và hàng mua của bạn. Khoảng không quảng cáo là khoảng cách giữa tài khoản mua hàng của bạn và phí cho các sản phẩm được bán. Tài khoản Chi phí COGS của bạn sẽ giảm theo ghi có và tăng theo ghi nợ.

Bạn nên ghi có vào tài khoản Mua hàng của mình khi mua vật liệu để ghi lại số lượng. Khi bạn mua thiết bị, hãy ghi có vào tài khoản Mua hàng để hiển thị số tiền bạn đã chi tiêu và ghi có vào tài khoản Chi phí Giá vốn hàng bán để cho biết mức tăng.

NgàyTài KhoảnGhi ChúNợ
XX/XX/XXXXGiá vốn hàng bánNguyên vật liệu muaX 
 Mua  X
 Hàng tồn kho  X

Ví dụ về các hành trình đầu vào giá vốn hàng bán (COGS)

Xem một số ví dụ về cách giữ các mục nhập COGS của bạn trong hồ sơ và Chi phí order fulfillment.

Ví dụ 1

Giả sử bạn có số dư ban đầu là 5.000 đô la trên tài khoản Khoảng không quảng cáo của mình. Trong kỳ kế toán, bạn chi 2.000 đô la cho vật tư. Bạn tính phí 1.000 đô la cho việc kết thúc hàng tồn kho vào cuối quý.

Ghi nợ 6.000 đô la vào giá vốn hàng bán của bạn (5.000 đô la + 2.000 đô la - 1.000 đô la). 3.000 đô la sẽ được ghi có vào tài khoản Hàng tồn kho của bạn (5.000 đô la COGS - 2.000 đô la mua hàng).

Biểu đồ giá vốn hàng bán sẽ được hiển thị như sau:

Ngày tài khoản Ghi chú Nợ Có
XX / XX / XXXX Giá vốn hàng bán Nguyên vật liệu mua 5.000
Mua 2.000
Hàng tồn kho 3.000

NgàyTài KhoảnGhi ChúNợ
XX/XX/XXXXGiá vốn hàng bánNguyên vật liệu mua5,000 
 Mua  2,000
 Hàng tồn kho  3,000

Ví dụ 2

Giả sử doanh nghiệp của bạn sản xuất máy tính với chi phí 300 đô la một chiếc. Bạn đã bán được 150 PC trong khoảng thời gian đó. Giá vốn hàng bán của bạn là 30.000 đô la (300 đô la x 150). Là một mục nhật ký, nó trông giống như sau:

Ngày Tài khoản Ghi Nợ
XX / XX / XXXX Giá vốn hàng bán 30.000
Hàng tồn kho 30.000

NgàyTài KhoảnNợ
XX/XX/XXXXGiá vốn hàng bán30,000 
 Hàng hóa tồn kho 30,000

>> Xem thêm: Thời gian sản xuất Lead time là gì? Cách tính và ví dụ

Kết luận

Định nghĩa giá vốn hàng bán (COGS) và các thông tin liên quan là vô cùng quan trọng mà bất kỳ chủ doanh nghiệp nào cũng cần nắm được. Với những kiến ​​thức nêu trên, chúng tôi đảm bảo rằng bạn có thể áp dụng những kiến ​​thức chi tiết nhất vào tình hình kinh doanh hiện tại và tương lai của mình, từ đó đưa ra những quyết định kinh doanh phù hợp hơn để tạo ra nhiều doanh thu hơn nữa.

Nếu thấy hữu ích, đừng quên theo dõi Fanpage và website của chúng tôi để nhận được nhiều bài viết hay trong thời gian tới nhé! Hẹn gặp lại các bạn trong những bài viết tiếp theo!

Thông tin liên hệ:

EFEX
Hệ Thống Quản Lý Nhà Kho (WMS)
Top 11 danh sách các kho ngoại quan ở Việt Nam tốt nhất
Nguyễn Ngọc Lê
EFEX
Hệ Thống Quản Lý Nhà Kho (WMS)
Thủ tục xuất nhập hàng vào kho ngoại quan chi tiết
Nguyễn Ngọc Lê
EFEX
Hệ Thống Quản Lý Nhà Kho (WMS)
Top 6 danh sách kho ngoại quan ở Hà Nội tốt nhất
Nguyễn Ngọc Lê
EFEX
Hệ Thống Quản Lý Nhà Kho (WMS)
Top 5 các kho ngoại quan tại TP HCM an toàn, tốt nhất
Nguyễn Ngọc Lê
EFEX
Hệ Thống Quản Lý Nhà Kho (WMS)
Kho hàng không kéo dài là gì? Ưu điểm và các câu hỏi thường gặp
Nguyễn Ngọc Lê